Kunst & Cultuur

logo Velpse Harmonie

Begin 1965 ben ik lid geworden van een muziekvereniging in Velp (Velpse Harmonie), waarvan 32 jaar als bestuurslid voor het overgrote deel in de functie van voorzitter. In 2002 was ik initiatiefnemer van de fusie met een andere harmonie in hetzelfde dorp. Een soort “de fanfare van Bert Haanstra” en dat maakte deze fusie geen eenvoudige kwestie.


logo Unisono

Bij die in 2003 gefuseerde vereniging (Unisono) ben ik begin 2015 met mijn bestuurswerkzaamheden gestopt, mede gezien de afstand Groesbeek-Velp. Momenteel ben ik (on)gevraagd adviseur van het bestuur & webmaster.
Eind 2015 werd ik benoemd tot ere-voorzitter. Op diezelfde avond bleek tot mijn verrassing dat het Zijne Majesteit de Koning had behaagd om mij te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
unisono-velp.info


Door mijn werkzaamheden bij die muziekvereniging werd ik voorzitter van de gemeentelijke federatie van muziekverenigingen (RMF). Het doel van deze federatie was uitwisseling van best practices en gezamenlijk overleg met de gemeente, de wethouder cultuur en de gemeenteraad. Eén van mijn wapenfeiten is het opzetten van een nieuwe nota voor de amateurkunst, met daarin verdeelsleutels en voorwaarden voor gemeentelijke subsidies.


Door mijn werkzaamheden bij die federatie werd ik gevraagd als bestuurslid bij de muziekschool (Musica Allegra), als lid van de gemeentelijke adviescommissie voor kunst & cultuur (AKC) en als mede-oprichter van een stichting voor kunst & cultuur (Alliantie).


logo RiQQ

In 2011 is (op initiatief van de toenmalige wethouder cultuur) een traject gestart om de stichting, de federatie en de muziekschool te fuseren tot één nieuwe culturele stichting (RiQQ). Ik was in voorjaar 2012 mede-oprichter en t/m eind 2014 (waarnemend) voorzitter.
cultuurbedrijfriqq.nl