PvdA

Een bijdrage leveren aan een sociale samenleving met gelijke kansen.

Ik kom uit een sociaaldemocratisch gezin in Velp, gemeente Rheden. Thuis lazen wij het Vrije Volk, waren we lid van de VARA, mijn vader was lid van de Abva Kabo en we waren verzekerd bij De Centrale.

Tijdens de verkiezingen hingen er bij ons in de Thorbeckestraat altijd borden aan de dakgoot. Wanneer ik dan aan mijn vader vroeg: “pap, wat stem jij?”. Dan zei hij altijd: “stemmen is een recht en een plicht, maar wat ik stem is geheim, jongen”. En vervolgens spijkerde hij een bord van Joop aan onze dakgoot.


In de Rhedense cultuurwereld deed ik veel bestuurlijke ervaring op. Ik was 32 jaar bestuurslid van een muziekvereniging in Velp, waarvan ik bijna 60 jaar lid ben. Daarnaast was ik actief als voorzitter van de gemeentelijke federatie van muziekverenigingen, bestuurslid bij de muziekschool en medeoprichter van de Rhedense stichting voor kunst & cultuur.


Na de voor de PvdA desastreus verlopen Tweede Kamerverkiezingen in 2017, dacht ik: “Nu moet ik toch eindelijk maar eens tot actie overgaan, mijn sociaaldemocratisch hart laten spreken. Ik ga mij inzetten voor de PvdA in mijn eigen gemeente.” De PvdA wil Nederland de komende jaren eerlijker en socialer maken. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.
Ik werd actief in de lokale afdeling als afdelingsvoorzitter, campagnecoördinator en webmaster.


Mijn devies: met samenwerken bereik je een beter resultaat.


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is de PvdA afdeling Berg en Dal met twee zetels in de gemeenteraad gekozen en ben ik vanaf maart 2022 gemeenteraadslid. Mijn functie als afdelingsvoorzitter was statutair niet verenigbaar met het raadslidmaatschap, dus ben ik op dat moment afgetreden als bestuurslid. Ik ben nog wel steeds webmaster van bergendal.pvda.nl


Voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2023 was ik campagnecoördinator in onze gemeente en hebben we samengewerkt met GroenLinks. Ik was kandidaat raadslid #2 op de kieslijst & campagnecoördinator voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 was ik ook campagnecoördinator in onze gemeente. En bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was ik kandidaat raadslid #5 & campagnecoördinator.


  • Lees hier meer op mijn profiel op de PvdA-website.
  • Lees hier artikelen op de PvdA-website waarvan ik (mede) auteur ben.
  • Lees hier meer op mijn profiel op de Raadsinformatie pagina van de Berg en Dal-website.

Namens de PvdA-Berg en Dal neem ik deel aan het “PvdA SPD Grensoverschrijdend Overleg“ met PvdA-Nijmegen, SPD-Kleve en SPD-Kranenburg.