PvdA

Een bijdrage leveren aan een sociale samenleving met gelijke kansen.

Ik kom uit een sociaaldemocratisch gezin in Velp, gemeente Rheden.

Tijdens de verkiezingen hingen er bij ons in de Thorbeckestraat altijd borden aan de dakgoot. Wanneer ik dan aan mijn vader vroeg: “pap, wat stem jij?”. Dan zei hij altijd: “stemmen is een recht en een plicht, maar wat ik stem is geheim, jongen”. En vervolgens spijkerde hij een bord van Joop aan onze dakgoot.


In de Rhedense cultuurwereld deed ik veel bestuurlijke ervaring op. Ik was 32 jaar bestuurslid van een muziekvereniging in Velp, waarvan ik ruim 55 jaar lid ben. Daarnaast was ik actief als voorzitter van de gemeentelijke federatie van muziekverenigingen, bestuurslid bij de muziekschool en medeoprichter van de Rhedense stichting voor kunst & cultuur.


Na de voor de PvdA desastreus verlopen Tweede Kamerverkiezingen in 2017, dacht ik: “Nu moet ik toch eindelijk maar eens tot actie overgaan, mijn sociaal democratisch hart laten spreken. Ik ga mij inzetten voor de PvdA in mijn eigen gemeente.” De PvdA gelooft in kansen en vooruitgang en bouwt niet vanuit angst maar vanuit vertrouwen aan een betere toekomst. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

Als (nog steeds relatief) nieuwkomer in Berg en Dal stel ik vragen over onderwerpen die voor anderen wellicht vanzelfsprekend zijn. Soms brengt dat nieuwe inzichten en zet het zaken in beweging.

Mijn devies: met samenwerken bereik je een beter resultaat.


Momenteel ben ik afdelingsvoorzitter & webmaster van de PvdA afdeling Berg en Dal.
bergendal.pvda.nl

Daarnaast ben ik kandidaat raadslid #2 op de kieslijst & campagnecoördinator voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 was ik ook campagnecoördinator in onze gemeente. En bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was ik kandidaat raadslid #5 op de kieslijst & campagnecoördinator.


Namens de PvdA-Berg en Dal neem ik deel aan het “PvdA SPD Grensoverschrijdend Overleg“ met PvdA-Nijmegen, SPD-Kleve en SPD-Kranenburg.