Cultuur & Solidariteit

Stichting voor Cultuur en Solidariteit

Doelstelling van de stichting:

De stichting heeft ten doel: het leveren van een bijdrage aan het verdedigen en bevorderen van democratie, gelijkheid, sociale en culturele vooruitgang, vrede, emancipatie, internationalisme, solidariteit en duurzame ontwikkeling, in de geest van de vrije, sociale en democratische samenleving, zoals onder andere tot uitdrukking komt in het programma van de Partij van Europese Sociaaldemocraten.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking, -projecten, -activiteiten, -vriendschappen en -werkgroepen, in samenwerking met Duitse (zuster)organisaties, waaronder de Verein fur Kultur und Wohlfahrtplege e.V. Kleve;
  • het organiseren van (culturele en maatschappelijke relevante) bijeenkomsten, acties, excursies, tentoonstellingen, lezingen, uitvoeringen, demonstraties en herdenkingen in de grote grensregio Nijmegen-Kleve.

De stichting is opgericht vanuit het “Overleg Sociaal Democraten grensregio Nijmegen-Kleve/Beratung Sozial-Demokraten Grenzregio Nimwegen-Kleve“, door (bestuurs)leden van PvdA-Nijmegen, PvdA-Berg en Dal, SPD-Kranenburg en SPD-Kleve.
cultuurensolidariteit.nl


Namens de PvdA-Berg en Dal neem ik deel aan het “PvdA SPD Grensoverschrijdend Overleg“ en ben ik lid van het oprichtingsbestuur van de “Stichting voor Cultuur en Solidariteit“.